КОШУЛАТА НА ДЕЛОВИ

КРАГНА Крагната на кошулата е најкомплициран дел во процесот на производство на кошула. […]