ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Kosula.mk Ви благодари за укажаната доверба. Нам ни е важно да водиме грижа за заштита на Вашите лични податоци. Поради тоа користиме стандардизирани, сигурносни технологии за заштита на Вашите лични информации. Нашата полиса за сигурност и приватност опишува како ги користиме информациите за Вас. При употреба на нашата веб страна ги прифаќате нашите правила.

Како и многу веб страни, ние ја чуваме вашата IP адреса, како и податоците за дата и време на нарачка, за административни цели, потврда на нарачката, интерен маркетинг. Сето ова е заради олеснување за Вас при користење ( така да неморате два пати да ги внесувате вашите податоци и како би ви помогнале во пронаоѓање на потребни информации ).

Информации за приватност

Вашите лични податоци кои нам ни ги доставувате при купување, како што се e-mail адреса, адреса за достава, број на телефон, информација за Вашата сметка и платежна картичка и останати информации, ги чуваме на нашиот осигуран web server и во нашиот интерен систем. Можеме да ги користиме овие информации за идни маркетинг активности како би Ве известувале за настанати новини и попусти. Сите Ваши лични информации секогаш ќе ги третираме како приватни.

Mailing листа

На e-mail Ве информираме за попусти, нови материјали, останати вести. Сите e-mail адреси кои ги имаме добиено на kosula.mk се користат исклучиво за интерни цели и нема да се продаваат и тргуваат или на било кој друг начин да се злоупотребуваат.

Developed by Digital Present